verkar för sunda normer

Idrottsrörelsen ska verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott.

Ledare, vårdnadshavare och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla, värderingar som både följs och följs upp. Alla inom idrotten behöver arbeta aktivt för att den ska bli mer jämställd och jämlik.

kortspelen - vårt metodmaterial

Normbollen, Normbollen Sport och Normbollen Mini är spel om idrott, värderingar och normer. Normbollen har fokus på fotboll, Normbollen Sport passar alla övriga idrotter och Mini är för de yngsta. Genom olika kort med både fakta, frågor och påståenden kopplat till idrott uppmuntras deltagarna till diskussioner, samtal och reflektion.

om mig

Charlotte Ovefelt har lång erfarenhet av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Efter akademiska studier inom pedagogik, hälsa och genus har hon arbetat många år inom hälso- och sjukvården med utbildning och strategiska frågor ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Hon grundade Normbollen 2017 och är idag verksam som utbildare inom jämställdhet, jämlikhet och normer främst inom idrottsrörelsen men även inom andra branscher och organisationer. Från 2022 har Charlotte dessutom ett uppdrag i stiftelsen Goodsport.