Idrottsrörelsen behöver verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott. Ledare, föräldrar och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla och värderingar som följs och följs upp.  Idrotten behöver arbeta mer aktivt för att bli mer jämställd och jämlik. För att lyckas i arbetet behöver hela idrottsrörelsen fokusera på arbetet med medvetenhet kring normer.

Charlotte Ovefelt har lång erfarenhet av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Efter akademiska studier inom pedagogik, hälsa och genus har hon arbetat många år inom hälso- och sjukvården med utbildning och strategiska frågor med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Charlotte har egen erfarenhet av fotbollen både som tränare, förälder och spelare. Hon grundade Normbollen 2017, vilket är ett metodmaterial som gör det enklare för fler att arbeta med norm- och jämställdhetsfrågor inom fotbollsrörelsen. Normbollen Sport lanserades 2019 med syfte att bredda diskussionen till fler idrotter. Parallellt med Normbollen arbetar Charlotte idag som jämställdhetsstrateg i fotbollsföreningen IF Brommapojkarna.

 

Normbollen och Normbollen Sport är ett spel om idrott, värderingar och normer. Normbollen har fokus på fotboll och Normbollen Sport fokuserar på övriga idrotter. Spelet är lämpligt för grupper om 4-5 deltagare där vi övar dialog och blandar kunskap med diskussion. Genom olika kort med varierande frågor och påståenden uppmuntras deltagarna till diskussioner och samtal med varandra.

 

Normbollen och Normbollen Sports diskussionskort passar för spelare från ca 13 års ålder. Korten kan inspirera till samtal med yngre barn men en del frågor kan vara för avancerade att hantera när barnen är yngre. Ledare har en viktig roll i Normbollen genom att själva vara med och spela. Om en fråga inte känns aktuell för spelande åldersgrupp, välj ett nytt kort och fortsätt!

Idrottsrörelsen behöver verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott. Ledare, föräldrar och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla och värderingar som följs och följs upp.  Idrotten behöver arbeta mer aktivt för att bli mer jämställd och jämlik. För att lyckas i arbetet behöver hela idrottsrörelsen fokusera på arbetet med medvetenhet kring normer.

Normbollen och Normbollen Sport är ett spel om idrott, värderingar och normer. Normbollen har fokus på fotboll och Normbollen Sport fokuserar på övriga idrotter. Spelet är lämpligt för grupper om 4-5 deltagare där vi övar dialog och blandar kunskap med diskussion. Genom olika kort med varierande frågor och påståenden uppmuntras deltagarna till diskussioner och samtal med varandra.

Normbollen och Normbollen Sports diskussionskort passar för spelare från ca 13 års ålder. Korten kan inspirera till samtal med yngre barn men en del frågor kan vara för avancerade att hantera när barnen är yngre. Ledare har en viktig roll i Normbollen genom att själva vara med och spela. Om en fråga inte känns aktuell för spelande åldersgrupp, välj ett nytt kort och fortsätt!

Idrottsrörelsen behöver verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott. Ledare, föräldrar och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla och värderingar som följs och följs upp.  Idrotten behöver arbeta mer aktivt för att bli mer jämställd och jämlik. För att lyckas i arbetet behöver hela idrottsrörelsen fokusera på arbetet med medvetenhet kring normer.

1. verkar för sunda normer

2. normspel

3. om mig