Idrottsrörelsen behöver verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott. Ledare, föräldrar och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla och värderingar som följs och följs upp.  Idrotten behöver arbeta mer aktivt för att bli mer jämställd och jämlik. För att lyckas i arbetet behöver hela idrottsrörelsen fokusera på arbetet med medvetenhet kring normer.

Normbollen och Normbollen Sport är ett spel om idrott, värderingar och normer. Normbollen har fokus på fotboll och Normbollen Sport fokuserar på övriga idrotter. Spelet är lämpligt för grupper om 4-5 deltagare där vi övar dialog och blandar kunskap med diskussion. Genom olika kort med varierande frågor och påståenden uppmuntras deltagarna till diskussioner och samtal med varandra.

 

Normbollen och Normbollen Sports diskussionskort passar för spelare från ca 13 års ålder. Korten kan inspirera till samtal med yngre barn men en del frågor kan vara för avancerade att hantera när barnen är yngre. Ledare har en viktig roll i Normbollen genom att själva vara med och spela. Om en fråga inte känns aktuell för spelande åldersgrupp, välj ett nytt kort och fortsätt!

Idrottsrörelsen behöver verka för sunda normer. Detta kräver kunskap och medvetenhet. Med en medvetenhet om normernas påverkan på oss själva och våra verksamheter kommer vi långt i arbetet för en jämställd och jämlik idrott. Ledare, föräldrar och föreningar måste agera utifrån värderingar som inkluderar alla och värderingar som följs och följs upp.  Idrotten behöver arbeta mer aktivt för att bli mer jämställd och jämlik. För att lyckas i arbetet behöver hela idrottsrörelsen fokusera på arbetet med medvetenhet kring normer.

“Normbollen har utvecklat en unik metod som passar att användas med spelare, föräldrar och ledare för att diskutera frågorna. Vill vi att idrotten ska vara en arena där alla känner sig välkomna och för att det ska vara möjligt måste vi skapaen inkluderande 

miljö.”

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?

Stefan Bärlin
Hållbarhetsansvarig,

BP

“Normbollen har utvecklat en unik metod som passar att användas med spelare, föräldrar och ledare för att diskutera frågorna. Vill vi att idrotten ska vara en arena där alla känner sig välkomna och för att det ska vara möjligt måste vi skapaen inkluderande 

miljö.”

Stefan Bärlin
Hållbarhetsansvarig,

BP

"Att sammarbeta med Charlotte och Normbollen är inspirerande, energigivande och lärorikt. Charlottes breda kompetens i norm och jämställdhetsfrågor gör dig trygg i ett förändringsrabete"

Isabell Widmark, 

Ordförande,

FairPay

“Normbollen är ett material och metod som är tänkt att användas regelbundet för att belysa frågor som måste belysas inom fotbollen för att miljön på och runt planen ska vara välkomnande och fri från diskriminering.”

Sofia Andersson
Verksamhetsledare

 Mötesplats Västerort

“Normbollen är en utmärkt metod för att skapa dialog kring uppförande och inställning i samband med idrottsutövande. Fungerar för såväl ledare, aktiva som vårdnadshavare. Charlotte är inspirerande och kunnig inom området.”

Mikael Norberg
Idrottskonsulent - fotboll

Stockholmsidrotten

“Normbollen sport väcker tankar som leder till många bra och konstruktiva diskussioner. Bra för både ungdomar och vuxna, och funkar för många fler idrotter än "bara" fotboll.”

Emma Svensson

Idrottskonsulent & sakkunnig inom

Barn- och Ungdomsidrott

 SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland.

 

Emma Svensson

idrottskonsulent & Sakkunnig inom Barn- och ungdomsidrott. 

SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland